Eesti Tennise Liidu treenerite 3.-6. taseme kutseeksam ja kutse taastaotlemine

Eesti Tennise Liit kuulutab välja taotluste vastuvõtmise 3.-6. taseme kutseeksami sooritamiseksja taastaotlemiseks.

Treenerikutse taotluste esitamine toimub Eesti Spordiregistri (ESR) treenerite registri E-keskkonnas aadressil https://www.spordiregister.ee/admin/

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

  1. avaldab keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendiklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise
  2. taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
  3. laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  4. laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
  5. tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse keskkonda koolitaja poolt
  6. laeb keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja esmaabi baaskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
  7. laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Dokumentide esitamise tähtaeg:hiljemalt 15.aprill 2021

Erialase ja üldainete kirjaliku eksami toimumine:6.mai 2021      

(täpse kellaaja ja koha teatame täiendavalt)

Praktilise eksami toimumine kirjaliku eksami positiivselt sooritanutele toimub vastavalt ETL kutseeksami läbiviimise reglemendile mitte varem kui 2 nädalat peale kirjalikku eksamit. Täpne aeg ja koht teatatakse taotlejale täiendavalt.

 

Kutseomistamistasud:

Abitreener EKR 3                (varasem 1. tase)                 -40 eur

Nooremtreener EKR 4        (varasem 2. tase)                 -47 eur

Treener EKR 5                     (varasem 3. tase)                 -56 eur

Vanemtreener EKR 6         (varasem 4. tase)                 -72 eur

 

Kutseomistamistasud tuleb üle kanda Eesti Tennise Liidu arveldusarvele:

EE292200221013165630 Swedpank

EE771010022002992003 SEB

EE761700017001197141 Luminor pank