U14-koondis

U14 PROGRAMM

2019. aastal alustatud programmi eesmärgiks on

● Tõsta järjepidevalt Eesti noormängijate keskmist taset läbi U14
programmi tegevuste
● Struktureerida ETL U14 noortetöö
● Sportlase tervikliku arengu tagamiseks vajalike tugiteenuste
vahendamine mängijatele
● Demonstreerida liikmesklubidele ja treeneritele tänapäevast,
terviklikku ja professionaalset lähenemist noorsportlaste arendamisel
● Tõsta Eesti treenerite ja klubide teadlikkust noormängijate arendamisest
● Tekitada suurem ühtekuuluvustunne alaliidu, mängijate, klubide ja
klubitreenerite vahel

Numbrilised eesmärgid aastaks 2030, vaadates viimase 3 aasta keskmisi
2027-2029
ATP 5 Top 1000 mängijat, WTA 5 Top 500 mängijat
ITF 5 Top 500 mängijat, ITF 5 Top 500 mängijat
TE14 5 Top 100 mängijat, TE14 5 Top 100 mängijat

Programmi sisu ja tegevused aitavad suunata treenereid, klubisid ja
lapsevanemaid pakkuma oma mängijatele parimat võimalikku
arengukeskkonda väljaspool alaliidu noorteprogrammi, mis omakorda loob võimalused programmiga seotud eesmärkide saavutamiseks.

Meeskond:
Projektijuht Ott Ahonen - tel. 5649 4381, ott@viljanditennis.ee

 

Mängijast sportlaseks

Standardid mängijatele

U14 mängijate valikukriteeriumid