STIPENDIUMID

Eesti Tennise Liit (ETL) kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks tennise arendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

- sportlastel – spordialased võimed ja oskused noortekoondise ja/või täiskasvanute koondise tasemel;

- treeneritel – spordialased teadmised ja oskused ning EOK kutsekvalifikatsiooni omamine;

- spordikohtunikel – ITF litsentsi omamine ning oskused üleriigilisel tasemel;

- ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus tennisealaseks enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad ETL arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab ETL juhatus sooviavalduste alusel.

Stipendiumi taotluse vormi leiab siit.

Avaldused esitada ETL sekretariaati aadressil Osmussaare 7, Tallinn 13811 või e-mail allar@tennis.ee

Täiendav info ETL sekretariaadist tel 639 8637 või e-mail allar@tennis.ee