Treenerikutse KKK

Soovin saada treeneriks. Mida pean tegema?

Meil on hea meel, et soovid saada treeneriks. See tähendab, et sinus on soov professionaalselt inimestele spordi- ja liikumisharrastust tutvustada, süstemaatiliselt ja oskuslikult treeningprotsessi juhtida ja läbi viia ning ühtlasi oma spordiala edendada.
Kõigepealt tutvu Eesti Olümpiakomitee kodulehel ja Sport.ee lehel kutsestandardite ja kutse andmise korraga.
Seejärel anna soovist teada oma alajuhile ja kutsekomisjonile.

Üldiselt võib protsessi jaotada nõnda:

 1. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida vastava taseme üldainete koolitus Tallinna või Tartu Ülikoolis. (Näide: kui soovid saada EKR3 taseme treeneriks, valid EKR3 üldainete koolitusel osalemise.)
  Koolituste toimumise ajad leiad siit. Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus.
 2. Treenerikutse taotlejal tuleb läbida erialane koolitus. Koolitus on tasuline ja selle eest tasub iga osaleja ise. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale vastav tunnistus koos tundide arvuga. Koolituste toimumise ajad leiad koolituskalendrist või Facebooki lehelt
 3. Treenerikutse taotleja registreerub Spordiregistri veebikeskkonnas eksamile ja esitab Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kõik nõutavad dokumendid korrektselt.
 4. Kutse taotleja tasub Eesti Tennise Liidu arveldusarvele kutse omistamise tasu (vt info ja rekvisiidid allpool)
 5. Treenerikutse taotleja tuleb ettenähtud ajal eksamile ja sooritab eksami.
 6. Eksami läbijale väljastatakse kutsetunnistus.

Millised dokumendid peab Spordiregistrile esitama ja kustkohast saab lisainfot?

See on kirjas treenerikutse andmise korras.
Lisainfot saad Sport.ee lehelt, valides ülevalt TREENERID.

Kustkohast ma näen õppekavasid ja õppematerjale?

Spordi üldainete õppekavad ja õpikud on kättesaadavad Sport.ee lehelt - treenerile. Erialased materjalid on kättesaadavad õppematerjalide registris.

Kas võin dokumendid saata otse tenniseliitu?

Ei. Vanasti võis, enam mitte. Tenniseliit ei tegele treenerikutse väljastamisega, sellega tegeleb Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kas ma võin Spordiregistrile/Spordikoolituse ja -Teabe SA-le kohe kõik dokumendid kuskile saata?

Ei, kõigepealt pead ootama kuni eksamile registreerumine avatakse. Siis saad registreeruda ja hakata dokumente üles laadima.
Kui sul on probleeme dokumentide üles laadimisega, aitab sind sinu ala kutsekomisjoni esimees.

Kas saan kohe automaatselt eksamile, kui olen kõik dokumendid üles laadinud?

Ei. Spordikoolituse ja -Teabe SA peab sinu saadetud dokumendid ka üle vaatama ja nende õigsuse ehk eksamile lubamise kinnitama. Palun kontrolli ise, et sinu eksamile lubamine on kinnitatud. Meil on olnud juhuseid, kus mõni tunnistus ei vasta nõuetele, aga treenerikutse taotleja on teate selle kohta kahe silma vahele jätnud. Sel juhul eksamile kahjuks ei pääse.

Kas eksamile pean kindlasti ise registreeruma? Äkki saab tenniseliit seda minu eest teha?

Jah, eksamile peab registreeruma, vastasel juhul ei saa eksamit sooritada. Ei, tenniseliit ei saa sind kirja panna, seda peab tegema igaüks ise.

Milline näeb välja eksam?

Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Täpsemat infot eksami läbiviimise korra ja teemade kohta leiab Eesti Tennise Liidu kodulehelt www.tennis.ee.

Mis juhtub siis kui ma eksamil läbi kukun?

Siis tuleb korduseksam teha, mis muud.

Olen erialase kõrghariduseta isik. Kas on variant omandada kohe mõne kõrgema taseme treenerikutse, nt EKR5?

Ei. Alustama peab algusest ja järk-järgult. Kutse andmise korrast lähtudes peab nt EKR4 taseme taotlemisel omama eelnevalt oma erialal treenerina vähemalt 1-aastast töökogemust, samuti on aluseks EKR3 treenerikutse omamine.

Olen erialase kõrghariduseta isik. Mul on EKR3 taseme treenerikutse. Kas ma saan kutset tõsta kohe mõne kõrgema, nt EKR5 peale?

Ei. Kutse andmise korras on sätestatud, et järgmisele tasemele liikumiseks on vajalikud nii vahepealne töökogemus (nõutud arv aastaid, mis treenerina sel konkreetsel tasemel töötatud) kui pidevad erialased täiendkoolitused.

NB! Erialase täiendkoolituse alla ei lähe üldised spordikoolitused, nagu nt sporditurundus, spordikorralduse kursus ja muud üldkoolitused nagu ülikoolist eksternina võetud ained, psühholoogiakoolitus, laagrikasvatajate koolitus jne; nagu ka teiste erialade koolitused (ujumiskoolitus, kergejõustikukoolitus, jne). Erialane täiendkoolitus on sinu eriala põhine koolitus. Erialase täiendkoolituse alla loetakse ka noortetöö koolitusi (laste ja noorte treenimise eripärad, laste psühholoogiline treeningettevalmistus, jne.)

Kui sul tekib küsimus, kas ETL ja Spordiregister arvestavad koolitust, millele plaanid minna, palun kontakteeru enne koolitusele minekut kutsekomisjoni
esimehega vello@haapsalutennis.ee

Kas saan treeneriks ka ilma üldainete koolitust või erialast tasemekoolitust läbimata?

Jah, kui sul on ette näidata lõpetatud kõrgharidus kehakultuuri või rekreatsioonikorralduse erialal. Füsioteraapia-alane kõrgharidus ei lähe arvesse! Kehakultuuri või rekreatsioonikorralduse eriala lõpetanuna ei pea sa läbima spordi üldaineid ja erialast tasemekoolitust, vaid lähtudes kutse andmise korrast, ainult erialase TÄIENDkoolituse vastavale tasemele etteantud mahus.
Seega on nende erialade lõpetanutel eelis ja võimalus kohe EKR5 treeneritase omandada.
Esmaabi baas- ja/või täiendkoolituste läbimist kutse andmise korras sätestatud mahus nõutakse kõigilt.

Kas saan treeneriks ka ilma vastava taseme praktilist erialakoolitust läbimata?

Ei. Erandeid ei tehta ka endistele võistlussportlastele.

Kuidas näeb välja erialane koolitus (teooria ja praktika)?

Üldjuhul on tegemist 4-6 päevase koolitusega, mis toimub väljakul.

Kuidas ma saan teada, millal toimub mõni praktiline erialane koolitus?

Koolituste toimumise ajad leiad Eesti Tennise Liidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kõikidest koolitustest annavab ETL ametliku uudisena teada. Alajuht ja kutsekomisjon vastutavad ka selle eest, et info koolitustest ja täiendkoolitustest jõuaks e-maili teel klubideni, kes omakorda teavitavad koolituste toimumisest oma treenereid ja treenerikutse taotlejaid. EKR3 ja EKR4 praktilised koolitused toimuvad üks kord aastas.

Kelle poole pean pöörduma kui mul on küsimusi treenerikutse omandamise/säilitamise osas?

Palun pöördu oma alajuhi või oma spordiala kutsekomisjoni esindaja poole.

Appi, minu treenerikutse on aegunud. Kas pean nüüd otsast alustama ja kõik algsed koolitused ja eksami uuesti tegema?

Ei pea. Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT.
Kutse taastaotleja läbib ka vestluse kutsekomisjoniga. Kutse taastaotleja tasub samamoodi kutse omistamise tasu.

Kuidas käib treenerikutse pikendamine/taastaotlemine?

Treenerikutse taastaotlemiseks vajalikud nõuded leiad kutse andmise korrast, mis on kättesaadav SIIT.

Kas treenerikutse taotlemine on tasuline? Mis see koguprotsess minu jaoks maksma läheb?

Jah, on tasuline. Üldainete koolituse tasu näed Sport.ee lehel vastavale koolitusele klikkides, erialase koolituse tasu kehtestab koolituse organiseerija, informeerides sellest koolitusele registreerujaid. Lisaks on kehtestatud lõpliku kutseeksami tasumäärad, need leiad SIIT (kutse omistamise tasu).

Kuhu ja kuidas üle kanda kutse omistamise tasu?

Kutse omistamise tasu on vaja tasuda nii uue kutse taotlemisel kui juba olemasoleva kutse pikendamisel.
Kutse omistamise tasu tuleb üle kanda Eesti Tennise Liit arveldusarvele

Eesti Tennise Liit,
EE292200221013165630,
EE771010022002992003 või
EE761700017001197141

Selgitusse palume märkida taotletav tase ja taotleja nimi. (Näide: EKR3 kutseeksam, Mari Maasikas.)

Vastavalt EOK poolt kehtestatud korrale on summad järgnevad (alates 01.07.2018):

 • Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eur
 • Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eur
 • Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eur
 • Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eur
 • Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eur
 • Eliittreener EKR 8 - 100 eur

Kes maksab minu treenerikoolituste eest?

Kulud on iga osaleja enda kanda. Loomulikult on võimalik paluda toetust klubilt või spordiorganisatsioonilt, kus tulevane treener töötab.

Kas tenniseliit saab mind aidata juhul kui mul ei ole kõik koolitused korrektselt läbitud? No äkki saab kuidagi nihverdada?

Ei saa. Kõik dokumendid esitatakse otse Spordikoolituse ja -Teabe SA-le, Eesti Tennise Liit ei puutu asjasse.

Kes tuletab mulle meelde, et minu kutse on aegumas?

Mitte keegi. Ise pead jälgima. Näiteks tenniseliidu kodulehel on kutse kehtivuseaeg kirjas.

Kas eksam korraldatakse mulle kohe kui ma seda soovin? (No aga mu kutse ju kohe sel aastal aegub, juba kahe kuu pärast, just avastasin!)

Ei. Igal treeneril on kohustus oma kutse kehtivusajal silm peal hoida, seda saad kontrollida Spordiregistri veebisaidilt, sisestades üles otsingukasti oma nime. Üksikisikutele eksameid üldjuhul ei korraldata, kutsekomisjon korraldab kaks korda aastas eksami korraga kõigile soovijatele, kes on soovist alajuhile/kutsekomisjonile teada andnud.

Kuidas ma tean, millal minu treenerieksam toimub?

Eksamite toimumisajad saad teada Eesti Tennise Liidu kodulehel ja Facebooki lehel, sest kõikidest eksamitest annavad alajuhid ametliku uudisena teada. Samuti näed väljakuulutatud kutseandmiseid Sport.ee lehelt.

Kes korraldavad erialaseid täiendkoolitusi Eestis?

Koolituste ja täiendkoolituste organiseerimine on alaliidu ja kutsekomisjoni töö osa. Kokkuleppel alaliidu ja kutsekomisjoniga saab seda teha ka klubi, spordiorganisatsioon või haridusasutus (kool, ülikool).
NB! Erialase täiendkoolituse alla ei lähe üldised spordikoolitused, nagu nt sporditurundus, spordikorralduse kursus ja muud üldkoolitused nagu ülikoolist eksternina võetud ained, psühholoogiakoolitus, laagrikasvatajate koolitus jne; nagu ka teiste erialade koolitused (ujumiskoolitus, kergejõustikukoolitus, jne). Erialane täiendkoolitus on sinu eriala põhine koolitus. Erialase täiendkoolituse alla loetakse ka noortetöö koolitusi (laste ja noorte treenimise eripärad, laste psühholoogiline treeningettevalmistus, jne.)

Kui sul tekib küsimus, kas ESL ja Spordiregister arvestavad koolitust, millele plaanid minna, palun kontakteeru enne koolitusele minekut kutsekomisjoni
esimehega vello@haapsalutennis.ee

Mis on stažeerimine?

Stažeerimine on eesmärgipärane erialane töö töökeskkonnas, mis haakub otseselt õpetaja õpetatava valdkonnaga.
Stažeerimimine tähendab kõrgema kategooria taset omava treeneri (EKR6, EKR7) töö ja tundide jälgimist ja selles kaasa löömist, harjutamist, nn. tema käe all stažeerimist. (Töö-treeningute jälgimine, abistamine, ülesannete täitmine, harjutuste- tundide läbi viimine, juhendamisel.)
NB! Stažeerimist tohib teostada vaid eelneval kokkuleppel treeneri- ja kutsekomisjonide töö juhiga ja ainult nende treenerite juures, kelle kutsekomisjon on juhendajatena heaks kiitnud.

Mis on vaatlusanalüüs?

Vaatlusanalüüs on kõrgema kategooria (EKR6, EKR7) treeneri töö vaatlemine ja selle põhjal süvaanalüüsi koostamine.
Vaatlusanalüüsi täpsem juhend on üleval sport.ee keskkonnas (kutseomistamise kord, juhendid ja abimaterjalid).

NB! Vaatlusanalüüsi tohib teostada vaid eelneval kokkuleppel treeneri- ja kutsekomisjonide töö juhiga ja ainult nende treenerite juures, kelle kutsekomisjon on juhendajatena heaks kiitnud.

Kas ma võin minna koolitusele ka välismaale ja kas sealt omandatud tunnistust Eestis aktsepteeritakse?

Jah, loomulikult võid, aga enne informeeri sellest oma eriala kutsekomisjoni ja uuri, kas see koolitus vastab tasemele, mida Eestis taotled. Kutsekomisjon ütleb sulle, kas ja kuidas nad seda aktsepteerivad ja nõustab sind vajadusel. Üldiselt hindavad ja aktsepteerivad kutsekomisjonid välismaised koolitusi kõrgelt ja annavad sulle rohelise tule. Vajalik on lihtsalt kontrollida koolituse sisu ja selle vastavust Eesti treeneritasemele ning meie õppekavale.
NB! Kui otsustad ilma kutsekomisjoniga konsulteerimata välismaisel koolitusel ära käia ja arvad, et seda kindlasti arvestatakse Eestis, siis võid end pärast täbarast olukorrast leida.

Kes kuuluvad minu spordiala kutsekomisjoni?

Kutsekomisjonide koosseisu näed SIIT.

Millega kutsekomisjon tegeleb, mis on nende pädevuses?

Seda saad uurida SIIT.

Kuidas ma treenerina saan end pidevalt täiendada ja arendada? Kes mind nõustab?

Sind nõustavad hea meelega sinu kutsekomisjoni liikmed, samuti alajuht ja teised treenerid sinu klubis. Hea treener täiendab ja arendab end pidevalt ning hoiab end kursis spordiala arengusuundadega. Hea treener käib regulaarselt ka esmaabikoolitustel, mis on muuseas viimase EOK kutse andmise korraga kohustuslik.

Esmaabikoolitustest

Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks eelduseks on kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

Miks see vajalik on?

Sest kõik treenerid peaksid oskama abi anda vajadusel ka igasuguses olukorras.

Kui kaua treenerikutse kehtib?

4 aastat.

Millal treenerikutse tähtajatuks e. aegumatuks muutub?

Ei muutugi, sest siis me läheksime kõik laisaks 🙂

Kustkohast ma näen, millal mu kutse aegub?

Selleks on selline tore koht nagu Eesti Spordiregister. Samuti on kehtivusaeg kirjas tenniseliidu kodulehel.

Minu andmed Spordiregistris on valed. Ma töötan ____ klubis, aga seal pole seda kirjas.

Siis pead pöörduma oma klubi juhataja poole ja uurima, miks ta ei ole sind töötava treenerina üles andnud. Treeneri nime taha ilmub töökoht siis kui klubi on vastava muudatuse Spordiregistris teinud.

Minu andmed tenniseliidu kodulehel on valed. Ma töötan ____ klubis, aga seal pole seda kirjas.

Siis pead pöörduma oma klubi juhataja poole ja uurima, miks ta ei ole tenniseliitu sellest teavitanud. Või anna andmete muutumisest teada press@tennis.ee.

Kuidas ma saan kontrollida, kas treeneril on kehtiv kutse olemas?

Jällegi, Eesti Spordiregister.

Ma olen juba instruktorina tööl mõnes klubis, miks ma üldse peaksin treenerikutse poole pürgima?

Sest treenerikutse on au- ja südameasi ja annab tunnistust sellest, et sulle on omistatud nõutud pädevus lapsi ja täiskasvanuid treenida.
Lisaks annab ametlik treenerikutse veel paremad eeldused treenerina tööle saamiseks ja edasi pürgimiseks.
On hea meel tõdeda, et meie spordiklubid on liikumas selle poole, et palgatakse vaid kutsetunnistusega treenereid.
Paljud lapsevanemad ja sinu koolituse vastu huvi tundvad isikud (potentsiaalsed kliendid) kontrollivad enne, kas sinul kui treeneril on ametlik kutse olemas. Regulaarselt toimuvaid treeninguid ei tohi juhendada treener, kellel ei ole kehtivat kutset.
Kutseta inimesel ei ole õigust end treenerina reklaamida. Kutseta inimene on instruktor.

Treenerikutse omandamisega seotud küsimuste korral palun võta ühendust vello@haapsalutennis.ee