MIN KOOD

Eesti tennisemängijate litsentseerimise kord (MIN-kood)

1. Eesmärk
1.1. Litsentseerida (MIN-kood) ETL-i turniiridel osalevad võistlusmängijad
1.2. Toetada iga-aastase litsentsimaksu kaudu ETL-i sekretariaadi ülalpidamist
1.3. Pidada jooksvat Eesti tennise üldedetabelit
1.4. Korrastada tennisemängijate tegevus ja koondada andmed ühtsesse registrisse
1.5. Pakkuda MIN-koodi omanikele ETL-i partnerite kampaaniapakkumisi ja
muid tennisega seonduvaid soodustusi või teenuseid.

2. Taotlus, litsentsimakse ja kehtivus 
2.1. MIN-koodi võivad taotleda kõik Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alaliselt resideerivad välisriikide kodanikud
2.2. MIN-koodi saab registreerida https://etl.tournamentsoftware.com. Samal lehel saab ka MIN-koodi uuendada (profiil - liikmesus).
2.3. MIN-koodi eest tasutakse 1 kord aastas, mis kehtib maksmise hetkest 12 kuud
2.3.1. 12 kuu möödumisel peab MIN-koodi kehtivust pikendama
2.4. MIN-koodi tasu määrad seisuga 01.01.2015:
2.4.1. noored kuni 18 a. – 10 eurot
2.4.2. täiskasvanud ja seeniorid kuni 65 a. – 20 eurot
2.4.3. seeniorid alates 65+ – 10 eurot
2.5. Litsentsitasu suuruse määrab ETL-i juhatus oma eriotsusega

3. MIN-koodi omaniku õigused

3.1. Annab õiguse osaleda ETL-i egiidi all toimuvatel tennisevõistlustel vastavalt ETL-i poolt kehtestatud osalusreglemendile (vanus, tugevusgrupp jm.)
3.2. Annab õiguse kasutada ETL-i poolt arendatavaid teenuseid, tooteid ning ETLi koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi
3.3. Omada kohta Eesti üldedetabelis, juhul kui on osaletud ETL-is registreeritud võistlustel, sealhulgas ka regionaalse või klubi tasandi turniiridel

4. MIN-koodi omaniku kohustused
4.1. MIN-koodi omanik on kohustatud kinni pidama ETL-I poolt kehtestatud reeglitest ning ülemaailmselt kehtestatud tennisemäärustikust ja käitumisreeglitest

5. ETL-i õigused
5.1. Kasutada MIN-koodi omanike andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele
5.2. Kuulutada kehtetuks mängija MIN-kood, juhul kui mängija eksib korduvalt ETL-i poolt kehtestatud reeglite vastu või jätnud litsentsimaksu tasumata

6. ETL-i kohustused

6.1. Registreerima kõik litsentsimaksu tasunud ühtsesse MIN-koodi registrisse
6.2. Pidama MIN-koodi registrit viies sinna jooksvalt sisse täiendusi ja muudatusi
6.3. Tagama MIN-koodi omanikele osalemise ETL-i egiidi all toimuvatel võistlustel vastavalt võistluste reglemendile
6.4. Kohustub arendama uusi MIN-koodil põhinevaid tooteid ja teenuseid