KLUBIDE TOETUSPROGRAMM

Eesti Tennise Liidu klubide toetusprogramm

 

Eesti Tennise Liit toetab võimalusel klubisid järgmiste projektide korral:

  • Klubidevaheline koostöö- laagrite ja ürituste korraldamine.
  • Klubilise tegevuse arendamisega seotud projektid.
  • Regionaalse tennise arendamisele suunatud projektid
  • Lastetennise võistlustel osalemine.
  • Rahvusvahelised koolitused

 

Taotluste juures on nõutav ära märkida projekti täpne eelarve, kus on näidatud omafinantseering ning teised rahastajad. ETL finantseerib maksimaalselt kogu projekti eelarvest kuni 30%. Maksimaalne taotletav summa on 500 EUR. Rahvusvahelise projekti puhul on toetussumma kuni 1000 EUR.

 

Eesti Tennise Liit nõuab Eesti Tennise Liidu sümboolika (logo) kasutamist toetatud projekti trükistel ja infomaterjalides.

 

Taotlusi vaadatakse läbi neli korda aastas. Taotluse esitamise tähtajad on: 15. märts, 15. juuni, 15. september, 15. detsember. Taotlused   saab esitada aadressil tennis@tennis.ee.

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt kaks nädalat peale taotluse esitamise tähtaega.