VORMID JA ANKEEDID

Siia on kokku kogutud treenerite jaoks vajalikud vormid ja ankeedid.

ETL kutse taotlemise ja taastaotlemise reglement

Erialase täiendkoolituse arvestamise kord

ETL treenerite kutse taastaotlemise kord

ETL praktilise eksami läbiviimise kord

Stažeerimise tõendi vorm

Stažeerimise tõendi vorm (*.doc)

Treeningtunni vaatlusanalüüsi vorm

Treeningtunni vaatlusanalüüsi vorm (*.doc)

Rühmatreeningu planeerija konspekt

Rühmatreeningu eksamineerimise ankeet

Individuaalse treeningu eksamineerimise ankeet

Mängija analüüs VI ja VII taseme eksam

Suulise eksami küsimused VI tase

Rühmatreeningu teemad III tase

Rühmatreeningu teemad IV tase

Rühmatreeningu teemad V tase

Individuaaltreeningu teemad IV tase

Individuaaltreeningu teemad V tase